Fogalmak: VEB

Az NDK egyik jellemző kifejezése a VEB. Aki sosem járt ott, de birtokolt valamilyen keletnémet ipari terméket, legyen az akár egy hajszárító, vagy egy Trabant, könnyen találkozhatott már ezzel a rövidítéssel, amelynek természetesen nincs köze az internethez, hiszen szimpla v-vel írják.

A VEB jelentése Volkseigener Betrieb, azaz Népi Tulajdonú Üzem.

Ahogyan a keleti blokk legtöbb országában, így az NDK-ban is jórészt népi (=állami) tulajdonba mentek át a termelőeszközök, ennek a tulajdoni formának a jelzése volt a VEB.

Jellemző az országra, hogy a népi tulajont annyira komolyan vették, hogy az önkormányzati épületek telekkönyvi kivonatába a legtöbbszö nem került be tulajdonosként mondjuk Großenhain község tanácsa, egyszerűen csak beleírták, hogy Eingentum des Volkes, azaz a Nép Tulajdona.